skip to Main Content

We zijn blij dat we alsnog in staat zijn een internationaal toptoernooi te kunnen organiseren in deze uitdagende tijden. Het Corona protocol dat we zullen hanteren is een afgeleide van het onlangs ontwikkelde FINA COVID-19 protocol.

Het protocol gaat in op woensdag 2 december om 12.00 uur en zal van kracht blijven tot zondag 20.00 uur.

Op deze pagina zijn het volledige COVID-19 protocol (Engelstalig) als het afgeleide verkorte protocol in het Nederlands in te zien en te downloaden.

In het kort beschrijft het protocol de volgende belangrijke maatregelen:

  1. De RQM is niet toegankelijk voor publiek
  2. Alle atleten, coaches, officials, pers en vrijwilligers dienen een negatieve PCR test te kunnen overleggen die niet ouder is dan 5 dagen voor aankomst bij de accommodatie
  3. Alle atleten, coaches, officials, pers en vrijwilligers ondergaan een eenmalige COVID sneltest bij registratie in de accommodatie
  4. Na accreditatie wordt bij elke keer dat de accommodatie wordt bezocht de temperatuur opgemeten middels een infrarood thermometer
  5. Indien een bezoeker een temperatuur heeft van 38 graden of meer zal een COVID vragenlijst moeten worden ingevuld en zal de aanwezige COVID Officer (medicus) besluiten wat de vervolgmaatregelen zullen zijn
Back To Top