Regels

De Swim Cup Eindhoven is opgenomen in de LEN en FINA kalender en geldt als kwalificatietoernooi voor de EK zwemmen in Berlijn, de IPC EK in Eindhoven, en het EJK zwemmen in Dordrecht, en de vervangende wedstrijd voor de ‘EYOF-leeftijd’

 • Er wordt alleen in de open categorie dames en heren gezwommen. Ten behoeve van EJK plaatsing zijn er wel separate jeugdfinales voor de 50, 100 en 200 meter nummers (jongens jaargang 1996-1997, meisjes jaargang 1998-1999) en separate IPC finales op extra afstanden in het jeugdfinaleblok. Aan deze finales zijn geen prijzen verbonden.
 • De wedstrijd geldt tevens als kwalificatiewedstrijd voor de IPC Europese kampioenschappen in Eindhoven. Zwemmers met een beperking zwemmen in het reguliere programma, gebaseerd op hun inschrijftijden.
 • De snelste 4 series van elk programma zullen in het ochtendprogramma als eerste worden gezwommen. Aansluitend de overige series van elk programmanummer.
 • 50 meter nummers: – series, halve finales en finale worden op één dag gezwommen.
  • de series staan in de ochtendsessie geprogrammeerd.
  • in de finalesessie wordt begonnen met de halve finale en aan het einde van het finaleprogramma zal de finale gezwommen worden.
 • 100 meter nummers:
  • series en finales worden op één dag gezwommen.
  • in het ochtendprogramma worden de series gezwommen.
  • in het middagprogramma wordt de finale gezwommen.
 • Uitzondering: 100 meter vrije slag.
  • op de 100 meter vrije slag zijn halve finales en finales
  • series en halve finales worden op één dag gezwommen.
  • de finale van de 100 meter vrije slag staat geprogrammeerd in de daarop volgende middagsessie.
 • 800 meter vrije slag heren: maximaal 1 serie (10 zwemmers) = rechtstreekse finale
 • 1500 meter vrije slag dames: maximaal 1 serie (10 zwemmers) = rechtstreekse finale
 • De series van de 800 meter vrije slag dames worden gezwommen op donderdag 10 april (maximaal 30 zwemmers) en de finale op vrijdag 11 april in de finale sessie (maximaal 8 zwemmers).
 • De series van de 1500 meter vrije slag heren worden gezwommen op vrijdag 11 april (maximaal 30 zwemmers) en de finale op zaterdag 12 april in de finale sessie (maximaal 8 zwemmers).
 • De 200 meter vrijeslag dames en heren kent een A en B finale. De snelste 16 zwemmers plaatsen zich voor de finales.

In alle finales mogen tenminste drie Nederlanders meedoen. In de halve finales mogen tenminste 8 Nederlanders meedoen. De B-finale 200 vrij is alleen voor Nederlanders.

Het Nederlandse Kampioenschap 50 meter bad is samengevoegd met de Swim Cup Eindhoven 2014. De limieten voor dit NK liggen op het niveau E in de leeftijdscategorie senioren 1. Op basis van ranglijsten worden ook inschrijvingen boven de limiet geaccepteerd om een minimum aantal Nederlanders per afstand te garanderen. De limieten geven het niveau aan dat de KNZB graag wil zien. Daarnaast wil de KNZB dat tenminste de acht snelsten aan de start verschijnen, los van de limiet. Hierdoor komt op alle afstanden een deelnemersveld aan de start dat representatief is voor het niveau en de interesse op die afstand.

Let op: de 1.500 vrij jongens en 800 vrij vrouwen zijn tevens NK voor de JEUGD.

Inschrijvingen moeten uiterlijk 17-3-2014 binnen zijn bij de organisatie. Zwemmers die een NK limiet behalen in de periode van 17 tot en met 31 maart 2014 hebben tot uiterlijk 1 april 2014, 12.00 uur de gelegenheid om alsnog in te schrijven.

Plaatsing via limieten:

 1. De limiet is het E-niveau (50m baan) in de categorie senioren 1 uit de bekende niveautabellen
 2. Er zijn geen aangepaste limieten voor andere leeftijden.
 3. Voldoen aan deze limiet geeft recht op deelname ongeacht het aantal zwemmers dat er eveneens aan voldoet (met uitzondering van de 800 en 1.500 meter vrije slag).
 4. Voor de 800 meter vrije slag dames jeugd en de 1.500 meter vrije slag heren jeugd NK geldt het E-niveau voor jeugd 1, respectievelijk jeugd 2.

Plaatsing via ranglijsten:

 1. Zwemmers die niet voldaan hebben aan de limiet mogen zich ook inschrijven. Hiervoor geldt geen maximum inschrijftijd, maar het advies is de uitslag van de Swim Cup Eindhoven 2013 als referentie te gebruiken.
  • De deelnemerslijst wordt aangevuld met inschrijvingen boven de limiet tot volle series met een minimum van 20 Nederlandse deelnemers voor alle onderdelen tot en met 400 meter.
  • De deelnemerslijst wordt aangevuld met inschrijvingen onder of boven de limiet tot volle series met een minimum van 10 Nederlandse deelnemers op 800 vrije slag vrouwen en 1.500 vrije slag mannen (van deze afstanden worden maximaal 3 series in het ochtendprogramma gezwommen; de snelste 10 Nederlanders mogen mee doen, plus de daarbuiten vallende Nederlanders die wel bij de snelste 30 zwemmers in totaal horen)
  • De deelnemerslijst wordt aangevuld met inschrijvingen onder of boven de limiet tot een volle serie met een minimum van 5 Nederlandse deelnemers op 800 vrije slag mannen en 1.500 vrije slag vrouwen (van deze afstanden wordt maximaal 1 serie in het ochtendprogramma gezwommen als rechtstreekse finale; de snelste 5 Nederlanders mogen mee doen, plus de daarbuiten vallende Nederlanders die wel bij de snelste 10 zwemmers in totaal horen.
 2. Aanvulling boven het minimum aantal Nederlandse deelnemers geschiedt op volgorde van tijd ongeacht de nationaliteit tot een aantal series dat naar oordeel van de organisatie passend is.
 3. Alle Nederlandse deelnemers maken kans op finale plaatsen en de titel Nederlands kampioen, ongeacht de wijze van plaatsing.
 4. Tenminste de snelste drie Nederlanders mogen meedoen aan de finale.
 5. Tenminste de snelste acht Nederlanders mogen meedoen aan de halve finales op de 50 meter afstanden en de 100 meter vrije slag.
 6. Aan de B-finale op de 200 meter vrije slag mogen alleen Nederlanders mee doen.
 • De limieten voor de gehandicapten zwemmers zijn de NK limieten niveau D in de IMOAZ tabel.
 • De wedstrijd wordt gezwommen onder de FINA 2014 regels.
 • Het aantal series is afhankelijk van de duur van de sessie. Indien de tijd wordt overschreden zullen zwemmers met de langzaamste inschrijftijden worden afgewezen.
 • Zwemmers met een beperking zullen in de reguliere programmanummers worden ingedeeld. Ook zij zullen op basis van inschrijftijd worden ingedeeld.
 • De drie snelste series worden Olympisch ingedeeld. Alle overige series worden op tijd ingedeeld.
 • De series worden gezwommen op 10 banen. Het finaleprogramma wordt op 8 banen gezwommen.
 • Er wordt gebruik gemaakt van elektronische tijdmeting.
 • De 1-start regeling is van toepassing.
 • Afmelden voor de finale kan tot 30 minuten na het bekend maken van de finale-indeling. De 16-tijdsnelsten en 2 reserves worden opgeroepen voor de A en B finale, cq halve finales.
 • Indien er sprake is van series en finale worden de snelste 8 zwemmers en 2 reserves opgeroepen. Bij afmeldingen (ook reserves dienen af te melden) zullen de volgende snelsten opgeroepen worden. In het programma is te zien voor welke afstanden er geen, halve, A dan wel B-finales zijn.
 • Tijdens de wedstrijd is er een aparte in- en uitzwemgelegenheid voor de deelnemer (4 baans 50 meterbad en 8 baans 25 meterbad).
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren, toe te laten en/of de bepalingen van de wedstrijd aan te passen als de omstandigheden daarom vragen.
 • Finales paralympische nummers zijn voor de acht beste zwemmers/zwemsters op basis van IPC punten.
 • Bij minder dan 3 deelnemers met een beperking wordt er geen finale gezwommen maar worden de tijden gezwommen in de series als einduitslag genoteerd.

Prijzen

 1. De winnaar van elke (IPC-) finale die wordt gezwommen in het finale programma ontvangt 100 euro prijzengeld. Voor alle duidelijkheid. Dit geldt niet voor jeugd en IPC races in het eerste blok.
 2. De snelste drie Nederlanders van elke afstand ontvangen medailles.
 3. De prijsuitreiking van de 800 meter vrije slag voor heren en 1.500 meter vrije slag voor dames vindt ’s ochtends plaats.
 4. Zwemmers met een handicap:
 5. De prijzen worden uitgereikt per programmanummer en niet per klasse. Hiervoor zal gebruik
 6. worden gemaakt van een IPC puntentabel waarmee de prestaties op een programmanummer tussen de verschillende klassen vergeleken c.q. gescoord kunnen worden. Op deze manier wordt één overall winnaar bepaald per programmanummer.
 7. Indien er geen finale wordt gezwommen in het middagprogramma, zal de uitreiking van de prijzen in de ochtend plaatsvinden.
 8. De winnaars van de IPC-finales in de finalesessies ontvangen 100 euro.

Wetenswaardigheden

 • De inschrijvingen moeten uiterlijk maandag 17 maart 2014 binnen zijn bij Mieke Kauwenberg, Het Lover 40, 5501 CR Veldhoven, tel. 040-2531449; info@swimcup.nl
 • Inschrijven door middel van Splash bestand. Zowel lxf als pdf bestand insturen.
 • A.u.b. in de naam van het bestand de verenigingsnaam vermelden. Tevens bij aanmelding de namen en functies van begeleiders (trainers, verzorgers enz.) van het team aanmelden ten behoeve van de accreditatie.
 • Bij de inschrijvingen moet de datum en plaats aangegeven worden ter controle. De tijden moeten zijn gezwommen tussen 1 januari 2013 en 17 maart 2014.
 • Inschrijvingen zonder controleerbare tijd alsook 25 meter bad tijden worden niet geaccepteerd.
 • Gezwommen tijden na 11 maart 2014 worden niet aangepast.
 • Zwemmers die een NK limiet behalen in de periode van 17 tot en met 31 maart 2014 hebben tot uiterlijk 1 april 2014, 12.00 uur de gelegenheid om alsnog in te schrijven.
 • Startgeld € 8,00 per individuele seriestart. Het startgeld zal achteraf aan de hand van het aantal starts per vereniging via het depot van de KNZB verrekend worden. Starts in halve finales en finales zijn gratis!
 • Voor elke 5 deelnemers per vereniging ligt een programma klaar bij de informatiedesk.
 • Er is live timing aanwezig.
 • De complete uitslag wordt na afloop naar alle deelnemende verenigingen gemaild.
 • Adres van het Pieter van den Hoogenband zwemstadion: Antoon Coolenlaan 1, 5644 RX Eindhoven, tel. 040-2381112. Parkeren op de grote bewaakte parkeerplaats, aangegeven met P-borden en het Swim Cup logo.
 • Entree prijzen :
  • toegangskaarten € 6,50 voorverkoop, 7,50 aan de kassa
  • programma’s € 2,50 voor de series; € 1,50 voor de finales
 • Toegangskaarten kunnen via internet worden besteld, zie www.swimcup.nl/tickets
 • Indien beschikbaar kunnen ze ook worden gekocht ter plaatse aan de kassa. Kaarten kosten aan de kassa 7,50 euro, dus wij bevelen u aan om ze via internet vooraf aan te schaffen.
 • Vanaf 23 maart 2014 worden de voorlopige deelnemerslijsten op de site van de wedstrijd geplaatst. Afmeldingen of wijzigingen kunt u tot uiterlijk 27 maart 2013, 20.00 uur doorgeven. Wanneer zwemmers na dit tijdstip worden afgemeld, dient toch het startgeld te worden voldaan. Na 3 april 2014 staan de definitieve deelnemerslijsten op de site van de wedstrijd. De organisatie behoudt zich het recht voor om de lege banen op te vullen.
 • Ziekmeldingen op de wedstrijddag zelf kunnen schriftelijk tot uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de betreffende sessie ingeleverd worden bij het jurysecretariaat. Startgeld is dan echter wel verschuldigd.
 • Hotel Eindhoven (www.hoteleindhoven.nl) heeft voor de deelnemers aan de Swim Cup weer een uitstekende verzorging in voorbereiding, tegen scherpe prijzen. Het hotel is op loopafstand, is gewend aan het verzorgen van grote aantallen sporters, houdt met de buffettrijden rekening met het wedstrijdprogramma. Boekingen uitsluitend rechtstreeks bij Hotel Eindhoven via Eindhoven@valk.com of telefonisch via +31 40 211 60 33. Gebruik bij het boeken de code GF557039 om in aanmerking te komen voor de speciale Swim Cup tarieven.
 • Mogelijkheden tot trainen voorafgaande aan het toernooi:
 • Woensdag 9 april 2014 van 15.00 – 17.00 uur in het wedstrijdbad